Rèn luyện trí não

Bài tập số 12: Người thợ săn

27.03.2010 Bookmark and Share
(LEADER) - Một người thợ săn rời khỏi căn nhà nhỏ đi về hướng Nam 10km.

Sau đó đổi hướng đi về hướng Tây 10km. Cuối cùng lại đổi hướng đi về hướng Bắc 10km. Kết quả là người thợ săn lại trở về căn nhà nhỏ của mình. Tất nhiên vị trí căn nhà nhỏ không thể thay đổi. Có thể có chuyện lạ như vậy không?

Độc giả Nguyễn Thành An (sưu tầm)

Vui lòng xem đáp