Rèn luyện trí não

Bài tập số 11: Ai biết cả hai thứ tiếng

11.03.2010 Bookmark and Share
Một hội nghị quốc tế có vừa đúng 100 đại biểu trong đó 75 người biết tiếng Pháp, 83 người biết tiếng Anh, còn lại 10 người không biết tiếng Pháp cũng như tiếng Anh.

Hỏi có bao nhiêu người biết cả hai thứ tiếng Anh và Pháp?

Độc giả Hồ Thúy Phượng (Sưu tầm)

Vui lòng xem đáp án