Rèn luyện trí não

Bài tập số 10: NHỚ LỜI MẸ DẶN

27.02.2010 Bookmark and Share
Ngày xưa ở nước Pháp một bà mẹ chia cho ba cô con gái một số trứng như sau: cô chị cả 50 quả, cô thứ hai 30 quả và cô út 10 quả. Bà dặn các con đưa ra chợ bán với 2 điều kiện:

a) Bán với giá như nhau
b) Phải đem về nhà một số tiền như nhau.

Lại dặn thêm: không ai được bỏ bớt trứng, không được cho không trứng, không được san bớt trứng cho nhau và phải bán cho hết trứng.
Ba cô con gái suy nghĩ: mẹ dặn “như nhau” ở điều kiện 2 thì ở điều kiện 1 cũng có “như nhau” thì có thể hiểu là “như nhau” đối với cả ba con chứ không phải “như nhau” đối với mỗi quả trứng. vì vậy cả ba cô thống nhất bán với giá 1 frăng 7 quả cho tới khi nào không thể áp dụng cách bán như thế được nữa.

Do đó:
- Chị cả bán 49 quả được 7 frăng còn thừa 1 quả
- Cô thứ hai bán 28 quả được 4 frăng còn thừa 2 quả
- Cô út bán 7 quả được 1 frăng còn thừa 3 quả.

Với số quả trứng còn thừa chị cả đề nghị bán mỗi quả là 3 frăng và tính toán là cả ba cô đều thu được số tiền “như nhau” đem về cho mẹ.

Hãy tính xem số tiền như nhau đó là bao nhiêu?.

Vui lòng xem đáp án

www.LEADER.edu.vn (Sưu tầm)