Đáp án

Bài tập số 12: Người thợ săn

13.04.2010 Bookmark and Share
Có.

Vì sao? Vì căn nhà nhỏ của người thợ săn ở đúng cực Bắc của trái đất. Ngoài câu trả lời trên, cũng có bạn cho rằng căn nhà nhỏ kia có chiều rộng từ Đông sang Tây là 10km. Nếu như vậy thì đâu còn là “căn nhà nhỏ” nữa.

Độc giả Nguyễn Thành An (sưu tầm)