Lời hay ý đẹp

Cuộc đời giống như ...

27.03.2010 Bookmark and Share
(LEADER) - Cuộc đời giống như đi xe đạp. Để giữ cho bạn thăng bằng thì bạn phải tiếp tục làm cho nó di chuyển.

- Albert Einstein
Tôi luôn luôn đang làm những điều tôi không thể làm, đó là cách mà tôi trở nên làm được chúng.

- Pablo Picasso

www.LEADER.edu.vn (sưu tầm)