Lời hay ý đẹp

Ngày mai

08.02.2010 Bookmark and Share
- Ngày mai thuộc về những ai đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm nay. Maloom X

- Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất cả.
V.I.Lênin

- Tỏ ra mình hơn người khác đâu phải là hay. Cái chân giá trị là có thể tỏ rằng: hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua.
Ngạn ngữ Ấn Độ

- Thiên tài gồm 1% là năng khiếu, còn 99% là mồ hôi.
Thomas Edison

www.LEADER.edu.vn (Sưu tầm)