Lời hay ý đẹp

3/27/2010 11:34:00 AM
(LEADER) - Cuộc đời giống như đi xe đạp. Để giữ cho bạn thăng bằng thì bạn phải tiếp tục làm cho nó di chuyển.
“Cách đo lường tốt nhất về con người không phải ở chỗ họ đứng ở đâu trong lúc bình yên, mà là họ đứng ở đâu trong những thời điểm khắc nghiệt và thách thức.”
2/8/2010 6:28:00 PM
- Ngày mai thuộc về những ai đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm nay. Maloom X
1/30/2010 11:34:00 AM
"LEADER" - “Muốn trở thành ai khác là một sự lãng phí (con người của) chính bạn.
1/24/2010 11:15:00 AM
"LEADER" - Dạy là hai lần học. - Joseph Joubert
1/17/2010 9:51:00 AM
"LEADER" - 7 lần vấp ngã; hãy đứng lên 8 lần. - Japanese proverb.
1/8/2010 10:32:00 AM
"LEADER" - Người nào dám dạy người khác thì hẳn phải không bao giờ ngừng học hỏi. - Richard Henry Dann
Đầu«123»Cuối