Thông minh cảm xúc (E IQ)

Test EQ 2

18.11.2009 Bookmark and Share
"LEADER" - Hướng dẫn: Cho biết những câu sau đây mô tả như thế nào về bạn. Khoanh tròn con số nào mô tả giống bạn nhất.

Rất không đồng ý:           1

Có phần không đồng ý:  2

Có phần đồng ý:              3

Rất đồng ý:                       4

1. Tối biết khi nào phải nói về các vấn đế cá nhân tôi cho người khác. 1 2 3 4
2. Khi tôi đối diện với những khó khăn, tôi nhớ đến những lúc tôi đã đối diện với những tình huống khó khăn tương tự và đã khắc phục được những khó khăn đó. 1 2 3 4
3. Tôi mong đợi là tôi sẽ làm tốt hầu hết các việc. 1 2 3 4
4. Người khác thấy dễ dàng tin vào tôi.  1 2 3 4
5. Tôi thấy dễ dàng hiểu những thông điệp không lời của những người khác. 1 2 3 4
6. Một vài trong số những sự kiện của đời tôi đã dẫn dắt tôi đánh giá lại điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng. 1 2 3 4
7. Khi tâm trạng tôi thay đổi, tôi thấy những điều khả thi mới. 1 2 3 4
8. Cảm xúc là một trong những điều làm cuộc sống đáng để sống.  1 2 3 4
9. Tôi nhận thức được về cảm xúc của tôi khi tôi trải qua những cảm xúc đó. 1 2 3 4
10. Tôi mong đợi những điều tốt xảy ra.  1 2 3 4
11. Tôi thích chia sẻ cảm xúc với người khác. 1 2 3 4
12. Khi tôi trải qua một cảm xúc tích cực, tôi biết làm cách nào cho cảm xúc đó kéo dài. 1 2 3 4
13. Tôi sắp xếp các sự kiện cho người khác thưởng thức.  1 2 3 4
14. Tôi tìm kiếm những hoạt động làm cho tôi hạnh phúc.  1 2 3 4
15. Tôi nhận biết được những thông điệp không lời tôi gửi cho những người khác. 1 2 3 4
16. Tôi thể hiện bản thân theo phong cách tạo một ấn tượng tốt trước người khác. 1 2 3 4
17. Khi tôi đang có tâm trạng tích cực, việc giải quyết vấn đề là dễ dàng với tôi. 1 2 3 4
18. Bằng cách nhìn vào nét mặt, tôi có thể nhận ra được những cảm xúc người khác đang có. 1 2 3 4
19. Tôi biết tại sao cảm xúc của tôi thay đổi. 1 2 3 4
20. Khi tôi đang có tâm trạng tích cực, tôi có khả năng nghĩ ra nhiều ý tưởng mới. 1 2 3 4
21. Tôi kiểm soát được những cảm xúc của tôi. 1 2 3 4
22. Tôi dễ dàng nhận ra cảm xúc mình khi tôi trải qua những cảm xúc đó. 1 2 3 4
23. Tôi động viên bản thân bằng cách hình dung ra một kết quả tốt đẹp cho công việc tôi làm. 1 2 3 4
24. Tôi khen tặng người khác khi họ hoàn thành tốt công việc. 1 2 3 4
25. Tôi nhận biết được thông điệp không lời những người khác gửi đi.  1 2 3 4
26. Khi một người khác kể cho tôi nghe về một sự kiện quan trọng trong đời họ, tôi gần như cảm nhận như thể chính tôi đã trải qua sự kiện này vậy.  1 2 3 4
27. Khi tôi cảm thấy có một sự thay đổi về cảm xúc, tôi có khuynh hướng nảy ra được những ý tưởng mới. 1 2 3 4
28. Khi tôi đối diện với một thách thức, tôi thường có khả năng ứng phó với tình huống. 1 2 3 4
29. Tôi biết người khác đang cảm nhận điều gì chỉ bằng cách nhìn họ. 1 2 3 4
30. Tôi giúp người khác cảm thấy tốt hơn khi họ đang đau buồn, xuống tinh thần. 1 2 3 4
31. Tôi dùng tâm trạng tốt để giúp bản thân tiếp tục đương đầu với những trở ngại. 1 2 3 4
32. Tôi có thể nói cho người khác về cảm nhận của họ thế nào bằng cách lằng nghe giọng của họ. 1 2 3 4

Xem Đáp án

Nguồn: adapted from Hellriegel et al (2004), Management- A Competency-Based Approach, Thomson South-Western