Chỉ số thông minh (IQ)

Những bài Test IQ

18.11.2009 Bookmark and Share
"LEADER" - Mời các bạn cùng thử sức với một số bài test IQ. Những thông tin này chúng tôi liên kết với một số website về Test IQ trên thế giới. Có thể đôi khi các trang web này tạm ngưng hoạt động, thì các bạn sẽ không test được. Chúng tôi xin phép không chịu trách nhiệm về việc này và mong các bạn thông cảm. Khi gặp trường hợp này, chúng tôi cũng mong các bạn kịp thời phản ánh cho chúng tôi biết để cập nhật website test IQ khác để phục vụ các bạn được tốt hơn.

Bây giờ, xin mời các bạn chọn một trong các website sau đây để thực hiện:

Test IQ với Autumn Group

Test IQ với Personality Test Center

Test IQ với International High IQ Society

Test IQ với Testedich

Test IQ với LLC

Test IQ với SKillDog

Test IQ với Funeducation

Test IQ với World’s Quicktest

Test Q:

 - The Classic IQ Test