Hệ thống quản lý – Tái lập

(LEADER) - Hầu hết các nhà phân tích và đầu tư tại thị trường Phố Wall có xu hướng dựa vào tỉ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu như là một thước đo chính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều nhà q...
(LEADER) - Nếu không có một hệ thống quản lý ý tưởng hiệu quá thì không sớm thì muộn, ý tưởng sẽ bị lãng quên.
(LEADER) - Đã bao giờ bạn chứng kiến tổ chức của mình chỉ tăng cường kiểm soát và ban hành hàng loạt các quy định cấm đoán, ngăn chặn việc này việc kia khi sự đã rồi? Ở trong thế "mất bò mới lo làm ch...
Thử mô tả nhanh mô hình kinh doanh của công ty bạn? Có vấn đề gì? Điều đó không làm tôi ngạc nhiên vì trên thực tế, chưa thực sự có một sự nhất trí nào về định nghĩa cho thuật ngữ "mô hình kinh doanh"...
Việc đảm bảo chất lượng và xin chứng chỉ ISO 9001 đã trở thành một phong trào ở nước ta, các cơ quan quản lý nhà nước cũng bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (quality management system, QMS)...
Gần đây, các chuyên gia tư vấn về quản trị thường nói đến cách tiếp cận quá trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp.Vậy lợi điểm của mô hình quản lý này là gì? Liệu nó có thể giúp doanh nghiệp tăng ...
Tìm ra được phương pháp hoạt động tốt nhất là kỹ thuật cơ bản để thúc đẩy việc kinh doanh phát triển.
Đầu«12»Cuối