Sách kinh tế - quản trị

Quản trị hiệu quả công việc toàn diện

25.11.2009 Bookmark and Share
Nhằm giải quyết vấn đề nâng cao năng lực nhân sự trong quản trị hiệu quả công việc theo chiến lược trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Việt Nam, viện marketing và Quản trị Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo mang tên “Quản trị hiệu quả công việc toàn diện”. Chương trình bao gồm ba chương trình đào tạo riêng biệt:

 1. Quản trị hiệu quả công việc theo chiến lược
 2. Balance Scorecard
 3. Xây dựng năng lực cốt lõi và tiêu chuẩn năng lực công ty

Chương trình giúp các doanh nghiệp:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý hiệu quả công việc trong hoạt động tổ chức kinh doanh của công ty.
 • Hiểu rõ các khái niệm chính liên quan đến quản lý hiệu quả công việc và ý nghĩa thực tiễn.
 • Biết cách thiết lập mục tiêu và chỉ số kết quả công việc của phòng ban và cá nhân.
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về Balance Scorecard.
 • Xây dựng hệ thống năng lực trong công ty.
 • Nắm vững phương pháp tiếp cận và tổ chức các cuộc họp liên quan đến đánh giá hiệu quả công việc.
 • Đề xuất các kết quả hành động và chiến lược để điều chỉnh hành vi của tổ chức và cá nhân hướng đến hệ thống quản lý két quả công việc hiệu quả.

Chương trình do các chuyên gia của VMI, bao gồm nhiều nhà nghiên cứu và giám đốc doanh nghiệp có kinh nghiệm thực tiễn đảm nhiệm.

Cũng trong mục đích giải quyết vấn đề nâng cao năng lực nhân sự trong quản trị hiệu quả công việc theo chiến lược, Viện Marketing và Quản trị VIệt Nam Kết hợp với công ty Tinh Văn xuất bản và giới thiệu hai cuốn sách KPI và Balance Scorecard để làm tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác quản trị nhân sự thuộc các cấp lãnh đạo ở mọi tổ chức, từ các tổ chức hành chinh công đến các đến các tổ chức xã hội và đặc biệt là các doanh nghiệp.

KPI- các chỉ số đo lường hiệu suất

Bằng việc khám phá ra được các chỉ số đo lường, David Parmenter đã tạo ra một công cụ xuất sắc, kết nối công trình Thẻ điểm cân bằng của Robert Kaplan và David Norton với thực tế ứng việc đo lường hiệu suất trong tổ chức, bao gồm:

 • Bốn nền tảng cơ bản đẫn dắt việc xây dựng và sử dung các hiệu suất cốt yếu trong sản xuất;
 • Mô hình 12 bước xây dựng và sử dụng các hiệu suất cốt yếu;\
 • Bộ công cụ nguồn bao gồm bảng biểu, chương trình hội thảo, bảng câu hỏi…;
 • Phương pháp tiếp cận thực tế nhằm tìm ra yếu tố thành công cốt lõi;
 • Hơn 500 phép đo lường hiệu suất;
 • Bộ công cụ nguồn cho chuyên gia tư vấn – đào tạo nhằm hỗ trợ các nóm dự án trong nội bộ doanh nghiệp.

Sách dày 308 trang. Kích thước: 14 x 21cm. Giá bán: 100.000 đồng

Banlace Scorecard- thẻ điểm cân bằng

Thực tế trên thế giới và Việt Nam cho thấy không ít các tổ chức hoặc chỉ đơn thuần đánh giá nhân viên qua doanh số/ lợi nhuận hoặc theo cảm tính kết nối với chiến lược và hệ thống các mục tiêu. Balance Scorecard, mô hình quản trị hiệu quả công việc toàn diện do giáo sư Robert S. Kaplan của Trường kinh doanh Harvard và David Norton xây dựng là một giải pháp cho những vấn đề trên và đã được hầu hết các công ty hàng đầu trong Fortune 500 ứng dụng. Tuy nhiên việc hiểu rõ và ứng dụng mô hình này không đơn giản, với kih nghiệm tư vấn của mình Paul R. Niven đã khéo léo chuyển tải mô hình thành sách hướng dẫn thực hiện từng bước, và nhờ đó các tổ chức có thể dễ dàng triển khai hơn.

Sách dày 568 trang. Kích thước: 14 x 21 (cm). Giá bán: 148.000 đồng.

Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần